Önceki sayfa

Kalite Kontrol ve Analiz Süreçleri

İthalatların çoğunun deniz aşırı ülkelerden gerçekleşiyor olmaları ve yüksek maliyetleri Kalite Kontrol ve Analiz Süreçlerini titizlikle takip etmemizi gerekli kılmaktadır. Şirketimiz tarafından hâlihazırda uygulamakta olan Kalite Kontrol ve Analiz Süreçleri bu şekildedir;

1.       İthal edilecek ürüne ve üreticiye karar kılındıktan sonra üretici ürünleri hazırlamaya başlamaktadır. Belirli bir miktar ürün hazır olduktan sonra ilgili ülkede hizmet aldığımız denetim uzmanı ürünleri ve üretimi denetlemek üzere tesisi ziyaret etmektedir. Su ürünleri ve denetimi konusunda uzman olan bu kişiler kapsamlı bir rapor hazırlayarak tarafımıza iletmektedir. Rapor olumsuz ise Üreticiden üretimini durdurması talep edilmekte ve sipariş iptal olmaktadır. 

2.       Rapor olumlu ise Üreticiden üretimi tamamlanması istenmektedir. Üretimini tamamlayan ve ihracata hazır hale getiren üretici şirketimizle temasa geçerek bu bilgiyi iletmektedir. Bu aşamada denetim uzmanı yeniden tesisi ziyaret ederek rastgele olarak numune almakta ve numune ürünü dünya çapında faaliyet gösteren SGS gibi bağımsız laboratuarlara analiz için göndermektedir. Analizin olumsuz çıkması durumunda Üreticiye haber verilmekte ve sevkiyat iptal edilmektedir.

3.        Analiz sonucu olumlu olması durumunda Üretici gerekli organizasyonları yaparak ürünlerin ihracatını gerçekleştirmektedir. Bu şekildeki ihracatların büyük bir bölümü deniz yolu ile yapılmaktadır.

4.        Türkiye’ye gelen üründen Tarım Bakanlığı Veteriner Hekimleri tarafından Gümrük sahası içerisinde numune alınmakta ve ilgili Bakanlığa akredite laboratuarlara numuneler analiz için gönderilmektedir. Numune alınmadan konteyner veya Tırın Gümrük sahasını terk etmesine kesinlikle müsaade edilmemektedir.

5.        Numuneler iki farklı laboratuara analiz için gönderilmektedir. Her ithal edilen balıkçılık ürünü Dioksin Analizine tabidir ve İstanbul’a gelen ürünlerden alınan numuneler Dioksin Analizi için yalnızca Ankara’da bulunan ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Gıda Kontrol Laboratuarına ulaştırılmaktadır. Dioksin Analizi haricindeki analizler Bakanlığa akredite özel laboratuarlar tarafından yapılmaktadır.

6.        Ürünler Soğuk Hava Depolarımıza ulaştıktan hemen sonra Kalite Güvence Ekibimiz tarafından kontrol edilmekte, Örnekleme Yöntemi ile Numune alınarak gerekli tetikler yapılmakta ve Satış için onay verilmektedir.

7.       Satış onayına kadar yoğun bir ithalat süreci yaşanmakta ve sonrasında ürünler piyasaya arz edilmektedir.